Počítačové viry

Zjednodušeně řečeno je počítačový vir program, jehož přítomnost není v počítači žádoucí. Vir se v podstatě snaží o to, aby se náš počítač choval jinak, tedy vykonával činnosti, které od něho nepožadujeme a většinou bez našeho vědomí.

Co způsobuje počítačový vir?

V posledních letech nebývá zpravidla cílem virů zničit naše data, ale připravit nás pod určitou záminkou o finanční prostředky. Variant je několik. Viry resp. jejich tvůrci se snaží zcizit zpeněžitelná data (hesla, citlivé údaje apod.). Dále nám často chtějí prodat určitý produkt: falešný antivirový program, zaručené zrychlení systému, opravu systému, medikamenty. Třetím způsobem zneužití je zneužití našeho počítače pro rozesílání nevyžádané pošty – spamu.

Jak se vir dostane do počítače?

Mezi nejčastější zdroje nákazy patří:

  • zavirované internetové stránky (mnohdy erotické, s nelegálními filmy, hrami apod.)
  • zavirovaný e-mail, nemusí to být pouze nevyžádaná pošta,
  • přenosné médium typu flash disk.

Jak se projevuje vir?

Projevy můžeme rozdělit na přímo patrné: okna s reklamou, změněný vzhled plochy a ikon, varovná hlášení o nákaze, která nepocházejí od nainstalovaného antiviru. Skrytými projevy je pomalý chod systému, standardní hlášení o chybách, které přímo neukazují na virovou nákazu.

Jak odstranit vir?

Nejjednodušší je kontrola počítače antivirovým programem, který vir najde a odstraní. Realita je bohužel v mnohých případech složitější. Pokud vir nelze odstranit "automaticky" antivirovým programem, můžeme zkusit použít jiný antivirový program nebo jednoúčelový program na odstranění konkrétního viru. Pokud selhávají všechny možnosti bude nutné provést zálohu a reinstalaci operačního systému.
Běžným uživatelům důrazně doporučujeme svěřit odvirování do rukou odborníků, zejména pokud máte v počítači cenná data.